ANBI

De belastingdienst merkte Stichting Landgoed Slot Schaesberg per 1 januari 2015 aan als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Het fiscaal nummer van de Stichting is 853064076.

ANBI-status

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling levert tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal €5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

kasteel_schaesberg_panorama_1120x292px.jpg

Missie en doelstellingen

Uitgebreide informatie over de visie, missie en doelstellingen van Stichting Landgoed Slot Schaesberg is te vinden in ons Businessplan 2019 - 2026.

Jaarverslag

De financiële verantwoording met bijbehorende accountantsverklaring en een verslag van de activiteiten van de Stichting Landgoed Slot Schaesberg lees je in het Jaarverslag 2021.

Het ANBI-formulier 2021 is te vinden via deze link. 

Organisatie

BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed is bestuurder van de Stichting Landgoed Slot Schaesberg. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • dhr. L.J. (Leo) Urlings
  • dhr. T.R.B. (Theo) Wassink
  • mw. L. (Leontien) Mees

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de directie is conform de richtlijnen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Het beloningsbeleid is vastgelegd in de statuten van de Stichting.

Slot Schaesberg kasteelrestanten event.png