Ramon Lucassen, wethouder Gemeente Landgraaf
“De kans om historisch uniek materiaal terug te brengen naar de plek waar het ooit werd gevonden, hebben wij met beide handen aangegrepen. Het uitzoeken ervan moet nog beginnen. Wij verwachten dat er ontbrekende schakels naar boven komen die helpen bij de historische herbouw van Slot Schaesberg. Het terugbrengen van deze collectie naar de plek van herkomst is dan ook van grote meerwaarde voor het project.”
Aryan Klein, projectdirecteur Slot Schaesberg

“Zeker 70 dozen aan bijzonder materiaal uit met name Limburg, maar ook de rest van Nederland, liggen nu veilig klaar om uitgezocht te worden bij De Vondst, het regionaal archeologisch depot in Heerlen. Ik kijk enorm uit naar de ontsluiting van dit materiaal en de nieuwe inzichten die we ermee kunnen krijgen. Aangezien het grootste deel van het vondstenmateriaal op Limburg betrekking heeft lag repatriëring naar Limburg voor de hand. Materiaal uit andere provincies kan later worden overgebracht naar de desbetreffende bodemdepots.”

Belangrijk voor de regio

Naast vondsten, tekeningen en foto’s van Slot Schaesberg heeft het materiaal betrekking op ca. 15 andere kastelen en gebouwen, waaronder Kasteel Strijthagen in Landgraaf, Kasteel Op Genhoes in Brunssum, Kasteel Valkenburg en Kasteel Houthem in Sint Gerlach. De repatriëring is geïnitieerd door Slot Schaesberg in samenwerking met bouwhistoricus ing. André Viersen van bureau BBA en is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van Provincie Limburg, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gemeente Landgraaf, Gemeente Valkenburg en dhr. C. Oostwegel.

Kom jij helpen?

Stichting Landgoed Slot Schaesberg is op zoek naar geïnteresseerden die willen meehelpen met het uitzoeken van de collectie. Neem hiertoe contact op met Aryan Klein via aryan.klein@slotschaesberg.nl

Vondsten naar Nederland.png