Educatie

Slot Schaesberg streeft ernaar om een koppeling te maken tussen de les- en opleidingsprogramma’s van de lagere en middelbare scholen enerzijds en het project- en programma-aanbod van Slot Schaesberg anderzijds.

Breed scala aan stageplekken

Met betrekking tot het onderdeel praktijklocatie biedt Stichting Landgoed Slot Schaesberg (SLSS) stageplekken voor leerlingen en studenten van het VMBO, MBO en HBO. Incidenteel zal ook met universiteiten worden samengewerkt, bijvoorbeeld bij archeologisch onderzoek. Daarnaast blijft SLSS de samenwerking zoeken met het bedrijfsleven. Dit op basis van bilaterale contacten alsmede langs de weg van platforms zoals het ROP (De Vereniging Restauratie Opleidingsprojecten). Zo kan kennis en kunde verworven worden over bouwen in de 17e eeuw en leert men de geschiedenis van het slot en de omgeving kennen. Ook bij de uitwerking van projecten op het gebied van o.a. horeca, marketing en communicatie worden stagiaires van verschillenden niveaus ingezet.

Opleidingsplaatsen bouw en kenniscentrum

Een belangrijk onderdeel van het herbouwplan is het creëren van opleidingsplaatsen en het op lange termijn ontwikkelen van een kenniscentrum voor de her- en restauratiebouw. Voor het leerlingwezen in de bouwsector levert het project Slot Schaesberg jarenlang stageplaatsen op. Leerlingen worden begeleid en onderwezen door professionals die bij het project Slot Schaesberg in dienst zijn.

Closeup poortgebouw in aanbouw.png

Ambachten

Een belangrijk aspect van het project Slot Schaesberg is het vergroten van de waardering voor ambachten. Er is een groot tekort aan mensen met ambachtelijke vaardigheden en dit tekort zal alleen maar verder toenemen. Door te demonstreren hoe steen wordt gehouwen, ijzer wordt gesmeed, ambachtelijk timmerwerk wordt gemaakt of een middeleeuwse maaltijd wordt bereid kunnen bezoekers de vreugde ervaren die wordt beleefd aan ambachtelijk werk. Bovendien is het nut ervan meteen zichtbaar in de opbouw van het slot. De ambitie ambachtelijk werk te promoten komt ook tot uiting in samenwerkingsprojecten met onderwijsinstellingen.

Cultureel erfgoed behouden dankzij vaklieden 

Monumenten zijn onderdeel van ons cultureel erfgoed en worden daarom in ere gehouden, gerestaureerd en herbestemd. Hiervoor is gespecialiseerd vakmanschap noodzakelijk. Het voortbestaan van monumenten en ook het overige gebouwde cultuurhistorische erfgoed hangt af van goed opgeleide en enthousiaste herbouw- en restauratievaklieden. Specifieke vaardigheden in en kennis van herbouw en restauratie zijn noodzakelijk voor timmerlieden, metselaars, stukadoors, natuursteenbewerkers, schilders, smeden en dakdekkers. Het project Slot Schaesberg is bij uitstek een bouwproject waar deze technieken en vaardigheden op een aansprekende wijze kunnen worden geleerd en zichtbaar gemaakt. Slot Schaesberg is door SBB erkend als leer- & werkbedrijf.

Detail vakwerk Slot Schaesberg.png
Bakkes in aanbouw.png
Euwenoude en moderne technieken

De technieken en vaardigheden die bij Slot Schaesberg onderwezen worden, sluiten goed aan bij de vraag van de bouwsector. Naast klassieke herbouw- en restauratietechnieken waarbij uitsluitend op ambachtelijke wijze materialen worden vervaardigd en bewerkt, wordt in Slot Schaesberg ook met modern materieel en moderne technieken gewerkt. De historische manier van bouwen wordt met name tijdens bezoekuren en ter educatie ingezet; de moderne manier van bouwen met name ter aanvulling, om de herbouw ook echt mogelijk te kunnen maken.   

Specifieke vaardigheden voor de bouwsector

Door de bouwsector wordt aangegeven dat een toenemend tekort aan gespecialiseerd vakmanschap wordt ervaren. Het voortbestaan van monumenten en gebouwd cultuurhistorisch erfgoed hangt af van goed opgeleide en enthousiaste herbouw- en restauratievaklieden. Specifieke herbouw- en restauratievaardigheden en kennis worden in het project Slot Schaesberg ontwikkeld en aangeleerd. Gegeven de doorlooptijd van het project biedt het project onderdak aan vele honderden stageplaatsen.

Aanbouw vloerplan.png