Coronamaatregelen Park Slot Schaesberg

 • We zorgen samen voor 1,5 meter afstand.
 • We ontvangen maar een beperkt aantal gasten tegelijk en alleen met een reservering. Reserveren kan online of aan de deur. 
 • We zorgen voor extra hygiënemaatregelen.
 • We dragen persoonlijke beschermingsmaterialen waar nodig. We desinfecteren belangrijke 'High Touch Zones' en maken vaker schoon. We bieden centrale desinfectiepunten.
 • We zorgen voor voldoende en heldere informatievoorziening.
 • Onze collega's zijn goed geïnformeerd. We geven begrijpelijke informatie, instructies en bewegwijzering. We spreken gasten direct aan als de afspraken niet worden nageleefd.
Verkeersborden
 • Waar nodig hebben wij in het park verkeersborden geplaatst. let hier goed op!
 • Deze borden zijn: geen toegang, eenrichtingsverkeer en voorrang verlenen.
Doen
 • Was regelmatig je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis als je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (tot 38°C).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Betaal met pin of contactloos. 
 • Volg eventuele instructies op.

Coronamaatregelen Brasserie Hoeve 1650

1,5 meter horeca toegepast
 • Wij hebben ons terras en restaurant binnen extra ruim opgezet om een veilige afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen tussen onze gasten. Huisgezinnen en 2-tallen mogen binnen 1,5 meter aan een tafel zitten.
Menukaarten 
 • Wij hebben onze fysieke kaarten niet ingeruild voor een online variant. Onze kaarten worden na gebruik gedesinfecteerd. Ook kunt u via onze site veilig de kaart veilig bekijken. 
Reserveren
 • Reserveren kan telefonisch, per mail of eenvoudig aan de deur.  Bij aankomst stellen wij al onze gasten de controlevragen en maken we de reservering compleet.
Doen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Betaal met pin of contactloos. 
 • Neem de controlevragen serieus.
 • Volg onze eventuele instructies op.
 • Blijf thuis als je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (tot 38°C).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Gebruik van toilet

 • 1 gast per geslacht per keer is toegestaan, (met uitzondering op huishoudens, ouders en verzorgers van kinderen en andere zorghebbende).
 • Probeer zo kort mogelijk gebruik te maken van de toiletten.
 • Zorg dat je na het toiletbezoek je handen goed reinigt.
 • Toiletbril omlaag doen voor het doorspoelen.
Kasteeltoren door galg gezien.png