Bijzondere techniek

Om de nog aanwezige historische funderingsresten zo goed mogelijk te bewaren en ontlasten, is gekozen voor stalen buispalen waarover een funderingsbalk zal komen. Een bijzondere techniek binnen de monumentenzorg, die door de firma Kandt met de grootste zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd. 

Vakmensen en materialen uit de euregio

Naast het versterken van de fundering, heeft Slot Schaesberg inmiddels ook een aantal zeer ervaren metselaars en een natuursteenbewerker aangetrokken. Ook zullen bouwopleidingen en maatschappelijke organisaties een rol spelen bij de bouwactiviteiten. De eerste tienduizend speciaal voor dit doel gebakken veldbrandstenen werden eerder in ontvangst genomen door wethouder Lucassen. Met een groeve nabij Luik (B) zijn afspraken gemaakt over levering van de benodigde natuursteen.

Bezoekers kunnen vanaf het toeristische seizoen 2020 zelf ervaren hoe er in de 17e eeuw, met stenen van verschillende kwaliteiten uit een veldoven, gemetseld werd.

Poortgebouw bouwen ladder .png