Wie waren de Bokkenrijders?

Bokkenrijders waren volgens het volksgeloof personen of geesten, die op bokken door de lucht reden. In de 18e eeuw was dit de naam die gegeven werd aan een bende dieven, afpersers en plegers van gewelddadige berovingen in de Landen van
Overmaas en het voormalige graafschap Loon. De bokkenrijdersbendes waren met onderbrekingen actief in de periode tussen 1740 en 1798 in het tegenwoordige Nederlands Zuid-Limburg en Midden-Limburg, Belgisch-Limburg en de
Belgische en Nederlandse Kempen, de Belgische Voerstreek, het Land van Herve, de streek rond Luik en enkele gebieden vlak over de Duitse grens nabij Herzogenrath. De strooptochten en afpersingen waren over het algemeen gericht tegen boerderijen en pastorieën op het platteland.

Achtergronden Kasteel Schaesberg als gevangenis

Kasteel Schaesberg en het gebied Schaesberg hoorde tot het Oostenrijkse land van Valkenburg. Ten tijde van de strooptochten en afpersingen van de Bokkenrijders in het Oostenrijkse land van Valkenburg werd kasteel Schaesberg gebruikt als gevangenis. In Schaesberg vervolgde de lokale schout de gevangenen. In het kasteel vonden ook de verhoren plaats. Peter Caspar ter Konig werd als eerste in Schaesberg gearresteerd op 15 juni 1743. Per ongeluk werd hem het zogenaamde ‘bokkerijderslied’ toegeschreven, dat hij gemaakt zou hebben toen hij gevangen zat in kasteel Schaesberg. Hij noemde meer dan honderd namen van medeplichtigen op de pijnbank.

In Oostenrijks-Valkenburg waren er lokale gevangenissen, waaruit sneller kon worden ontsnapt. Hier waren geen militairen om de gevangenissen te bewaken. De burgerwachten van het eigen dorp die om beurten wacht liepen, waren makkelijker om te kopen of te overtuigen. Bewakers en gevangenen kenden elkaar veelal goed. Waarschijnlijk was een groot deel van de circa 1.200 beschuldigden en circa 500 veroordeelden onschuldig, omdat de veel bekentenissen werden afgedwongen door martelingen. Tegenwoordig denken we dat de Bokkenrijders verschillende criminele bendes en individuen waren die geen connecties met elkaar hadden.